Zespół

DS Consulting > Zespół

Pracujemy razem na Wasz sukces

DS Consulting oferuje do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych doradców specjalizujących się w zagadnieniach finansów samorządowych i korporacyjnych, zarządzania projektami, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ekonomii.

Nasi pracownicy to absolwenci trójmiejskich uczelni i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Duża część zespołu związana jest z firmą od wielu lat, co pozwoliło zdobyć szerokie doświadczenie i unikalną wiedzę stosowaną dziś z sukcesem w praktyce.

r_szporko

Rafał Szporko

Prezes Zarządu

Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Ekonomii. Od 2000 roku zaangażowany w doradztwo na rzecz JST i spółek komunalnych, od 2007 r. pracuje na stanowisku prezesa zarządu w DS CONSULTING.

Doświadczony konsultant i menedżer w obszarach doradztwa finansowego, planowania inwestycji i oceny projektów w sektorze publicznym. Uczestniczył w realizacji wielu projektów w tym opracowywaniu studiów wykonalności, analiz zdolności kredytowej, emisji obligacji, modeli finansowych etc.. Doświadczenie zawodowe nabył realizując projekty dla firm i instytucji z Polski, Ukrainy, Bułgarii, Rosji i Gruzji.

Joanna Szpak

Prokurent Spółki

Piotr Łangowski

Dyrektor Operacyjny

Poza zadaniami administracyjnymi kieruje pracami zespołów realizujących projekty z zakresu:

- transportu publicznego
- restrukturyzacji i przekształceń podmiotów sektora publicznego

Piotr Deska

Kierownik Projektu

Kieruje pracami zespołów realizujących usługi z zakresu:

- pozyskania dofinansowania ze środków UE
- prowadzenia i rozliczania projektów inwestycyjnych
- przygotowania i wdrażania projektów z obszaru kultury i zabytków oraz turystyki

Anna Drozdowska

Kierownik Projektu

Kieruje pracami zespołów realizujących usługi z zakresu:

- partnerstwa publiczno - prywatnego
- zarządzania budżetem i planowaniem w JST
- zarządzania mieniem i rewitalizacji

Grzegorz Tomaszewski

Kierownik Projektu

Kieruje pracami zespołów realizujących projekty z zakresu:

- drogownictwa
- gospodarki wodno - ściekowej

Monika Perzanowska

Kierownik Projektu

Kieruje pracami zespołów realizujących projekty z zakresu:

- gospodarki morskiej

Adrian Arys

Kierownik Projektu

Kieruje pracami zespołów realizujących projekty z zakresu:

- odpadów komunalnych
- pozyskania finansowania dłużnego

Agata Chmielarczyk

Analityk

Odpowiedzialna za:

- opracowywanie dokumentów strategicznych JST (strategie i plany rozwoju, programy branżowe) oraz programów rewitalizacji,
- realizowanie procesów monitorowania i ewaluacji dokumentów strategicznych JST.

Natalia Chmielewska

Analityk

Odpowiedzialna za:

- projektowanie i realizowanie badań społecznych (ilościowych i jakościowych),
- opracowywanie dokumentów strategicznych JST (strategie i plany rozwoju, programy branżowe) oraz programów rewitalizacji.

Kamil Kowalczyk

Analityk

Odpowiedzialny za:

- sporządzanie analiz i prognoz finansowych dla przedsiębiorstw z sektora publicznego i prywatnego,
- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów informatycznych.