Nasz

zespół

DS Consulting oferuje do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych doradców specjalizujących się w zagadnieniach finansów samorządowych i korporacyjnych, zarządzania projektami, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ekonomii.

Nasi pracownicy to absolwenci trójmiejskich uczelni i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Duża część zespołu związana jest z firmą od wielu lat, co pozwoliło zdobyć szerokie doświadczenie i unikalną wiedzę stosowaną dziś z sukcesem w praktyce.

Rafał Szporko

Prezes Zarządu

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Instytucie Ekonomii. Od 2000 roku mocno zaangażowany w doradztwo na rzecz JST i spółek komunalnych. Doświadczony konsultant i menedżer w obszarach doradztwa finansowego, planowania inwestycji i oceny projektów w sektorze publicznym.

Uczestniczy w realizacji wielu projektów m.in. opracowywaniu studiów wykonalności, analiz zdolności kredytowej, emisji obligacji, modeli finansowych etc. Tak bogate doświadczenie nabył realizując projekty zarówno dla firm i instytucji z Polski jak i z Ukrainy, Bułgarii, Rosji i Gruzji. Od 2007 jako prezes zarządu spółki DS Consulting stara się budować dobrą markę, dzięki współpracy z ekspertami i oferowaniu profesjonalnych usług. Takie połączenie zapewnia wymierne korzyści i zadowolenie klientów

Adrian Arys

Dyrektor Operacyjny

Absolwent zarządzania i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie dla samorządów i spółek komunalnych. Specjalizuje się w przygotowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska. Kierował pracą zespołów opracowujących dokumentację dla kilkunastu dużych projektów infrastrukturalnych w obszarze zagospodarowania odpadów, transportu kolejowego, wodociągów i kanalizacji. Prywatnie miłośnik gór i obserwowania rozgwieżdżonego nieba.

Joanna Szpak

Prokurent

Adrian Arys

Dyrektor Operacyjny

Kierownicy Projektu

Piotr Łangowski

Piotr Deska

analitycy i specjaliści

Mateusz Rynans

Justyna Plichta