11 grudnia, 2020

Z wizytą w PWiK Olsztyn

Niedawno gościliśmy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Współpracujemy z firmą od wielu lat, w tym w 2018 roku przy opracowaniu nowej taryfy wod-kan, wspomagając w procesie jej zatwierdzania przez Regulatora – Wody Polskie.

PWiK w Olsztynie jest w grupie naszych pierwszych klientów, których wspieramy w przygotowaniu kolejnej taryfy, tym razem na lata 2021-2024. Dziękujemy szczególnie Panu Prezesowi Wiesławowi Pancerowi za zaufanie.

Od 12 marca do 27 kwietnia 2018 firmy wodociągowe i gminy złożyły 2547 wniosków taryfowych, których okres trwania kończy się w większości w przyszłym roku.

W 2021 roku, „wod-kany” są ponownie zobligowane do przedstawienia Wniosku, projektu taryfy i jego uzasadnienia – w terminie 120 dni przed upływem okresu obowiązywania taryfy dotychczasowej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.