Wodociąg Marecki sp. z o.o. wyemituje obligacje przychodowe

  • Autor: admin
obligacje_przychodowe

DS Consulting Sp. z o.o. miała przyjemność pełnienia funkcji doradcy Spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w emisji opiewającej na kwotę do 29 mln zł.

W ramach 3-letniego programu DS Consulting obsługiwał kompleksowo cały proces, od przygotowania modelu i projekcji finansowych, poprzez pozyskanie ofert i spotkania z instytucjami finansowymi aż po negocjowanie ostatecznych zapisów dokumentacji programu.

Rafał Szporko z DS Consulting: Obligacje przychodowe to dziś instrument wciąż mało znany. Spółki komunalne wymienione są w katalogu potencjalnych emitentów a zaletą instrumentu są ustawowe rozwiązania wpływające na większą niż przy zwykłych obligacjach ochronę inwestorów (obligatariszy). Chodzi m.in. o uprawnienie obligatariuszy do zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami czy brak możliwości zbywania składników majątkowych przedsięwzięcia w sytuacji, gdyby miało to doprowadzić do istotnego zmniejszenia wartości tego Przedsięwzięcia. Dzięki temu emitenci mogą uniknąć innych kłopotliwych zabezpieczeń np. poręczeń ze strony JST czy tzw. umów wsparcia.

Umowa programu emisji obligacji przychodowych została podpisana 1-go lutego na okres do końca 2034 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Author: admin