DS Consulting > Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia rozwoju elektromobilności

  • Autor: admin
elektromobilnosc

Rośnie zainteresowanie polskich samorządów przygotowaniem Strategii rozwoju elektromobilności.

W opinii DS Consulting, dokument może przyczynić się w kolejnych latach do możliwości pozyskania dofinansowania na projekty związane np. z zakupem ekologicznego taboru dla obsługi komunikacji publicznej, czy stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Strategia rozwoju elektromobilności to dokumenty służące m.in. realizacji celów wynikających m.in. z Planu Rozwoju Elektromobilności przyjętego przez Radę Ministrów 16 października 2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r., a także z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która nakłada na samorządy szereg obowiązków.

Rekomendowany przez NFOŚiGW zakres strategii obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wstęp
  • Stan jakości powietrza
  • Stan obecny systemu komunikacyjnego w JST
  • Opis istniejącego systemu energetycznego JST
  • Strategia rozwoju elektromobilności w JST
  • Plan wdrożenia elektromobilności w JST
  • Elementy smart city w ramach strategii rozwoju elektromobliności

Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilność dofinansowane może być ze środków NFOŚiGW w ramach programu GEPARD II. 

DS Consulting i Inny format oferują usługę doradztwa przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności.

Zapraszamy do zapoznania się z całością oferty – pod poniższym linkiem.

Oferta na doradztwo przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Author: admin