Rynek PPP na koniec roku 2019

DS Consulting > Bez kategorii > Rynek PPP na koniec roku 2019

Rynek PPP na koniec roku 2019

  • Autor: adroz

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opublikowanym przez DS Consulting raportem:

Rynek PPP na koniec roku 2019

Efekty stosowania ustaw PPP i o umowie koncesji

Dokument słowem wstępnym opatrzył prezes DS Consulting – Rafał Szporko:

Zewsząd słyszę opinię, że wciąż czekamy na przełom na rynku PPP w Polsce.
Podpisywanych umów z roku na rok jest coraz więcej – w sumie 140 do końca
2019 r,  ale trudno mówić o boomie. Różnie definiuje się przyczyny faktu, że
rynek ten jest wciąż we wstępnym stadium rozwoju. Niewątpliwie dostępność
środków bezzwrotnych była tym, co skutecznie hamowało liczbę projektów w
partnerstwie w ostatnich latach. Wśród innych czynników wymieniłbym
nierzadko nierealistyczne oczekiwania strony publicznej, która definiuje
przedsięwzięcie i inicjuje projekt. Te oczekiwania sprawiają, że w postępowaniach
albo nie ma ofert albo są one nie do przyjęcia wysoka cena jako efekt wyceny
ryzyk których partner prywatny nie może zaakceptować.

 

Raport dostępny jest pod poniższym linkiem.

Raport PPP po 2019

 

 

 

Author: adroz