DS Consulting > Projekty > Gospodarka morska > Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego

Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego

Obszar odziaływania Projektu dotyczy rejonu portów: Gdynia, Gdańsk, Hel, Władysławowo, Elbląg, Puck, Zatoki Gdańskiej i Pucka, rejonu Półwyspu Helskiego oraz wybrzeża południowego, środkowego i wschodniego. W ramach Projektu zostanie zmodernizowana infrastruktura techniczna do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego, zmodernizowane zostaną również istniejące znaki (stałe i pływające), kupione nowe znaki pływające, także w ramach rezerwy, która pozwoli oznakować nowe niebezpieczeństwa. Zakres projektu obejmuje też rozbudowę krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego, modernizację elementów systemu VTS Zatoka Gdańska, stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation.

Okres realizacji: 2017-2020

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Morski w Gdyni
Miejsce:
Gdynia
Wartość:
40 mln zł brutto
Dofinansowanie:
34 mln zł - POIiŚ