Ochrona dziedzictwa kulturowego Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zakres prac obejmował kompleksową usługę administrowania i rozliczenia projektu. Realizowane zadania zakładały m.in. raportowanie i monitorowanie przebiegu prowadzonych prac.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Miejsce:
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Dofinansowanie:
RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013