DS Consulting > Projekty > Transport i drogi > Rekompensata za usługi dla MPK w Częstochowie

Rekompensata za usługi dla MPK w Częstochowie

Przygotowanie modelu w MS Excel wraz z projekcją finansową i wyliczeniem należnej rekompensaty dla Spółki MPK w Częstochowa z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego w ramach wymowy wykonawczej z Miastem Częstochowa.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
MPK Częstochowa
Miejsce:
Częstochowa