Wieloletnia prognoza finansowa dla Lublina

WPF została wykonana w oparciu o aplikację PROFIN z uwzględnieniem m.in. podziału dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, kalkulacją indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz innymi wymogami i najlepszymi praktykami w zakresie prognozowania budżetów JST.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Lublin
Miejsce:
Lublin
Kategoria:
Inne