DS Consulting > Projekty > Gospodarka morska > Uwarunkowania dla inwestycji “Port Centralny w Gdańsku”

Uwarunkowania dla inwestycji “Port Centralny w Gdańsku”

Opis uwarunkowań rynkowych, przestrzennych, finansowych i organizacyjnych dla realizacji kluczowego zamierzenia inwestycyjnego Portu Gdańsk jakim jest budowa Portu Centralnego. Wartość projektu szacowana jest na 6-8 miliardów PLN.

Opracowanie zawiera również wstępną strukturę realizacyjną projektu w formule PPP omawiając najważniejsze zadania poszczególnych partnerów, podział ryzyk, mechanizm wynagradzania partnera prywatnego etc.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Miejsce:
Gdańsk