DS Consulting > Projekty > Kultura, zabytki i turystyka > Umowa powierzenia UOIG dla CKK Jordanki w Toruniu

Umowa powierzenia UOIG dla CKK Jordanki w Toruniu

Przygotowanie projektu umowy powierzenia wraz z kalkulacją rekompensaty dla CKK Jordanki oraz świadczenie usług doradczych w ramach negocjacji z JASPERS i bankiem finansującym. Pierwsza konstrukcja powierzenia UOIG (in-house) w obszarze kultury w Polsce.

Wykonaliśmy analizę finansowo-ekonomiczną inwestycji oraz kalkulację wysokości rekompensaty bieżącej i majątkowej dla spółki celowej powołanej do realizacji niniejszego projektu dla projekt o wartości 224 mln zł z dofinansowaniem z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 3.3. Rozwój Infrastruktury kultury w wysokości 55 mln zł.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Centrum Kulturalno - Kongresowe Jordanki w Toruniu
Miejsce:
Toruń
Dofinansowanie:
Dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 3.3. Rozwój Infrastruktury kultury w wysokości 55 mln zł.