DS Consulting > Projekty > POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE > Umowa powierzenia UOIG dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Umowa powierzenia UOIG dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Przygotowanie projektu umowy powierzenia zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i rozpadowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymania fontann i studni publicznych.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Miejsce:
Gdańsk