DS Consulting > Projekty > Dofinansowanie z funduszy UE > Szybki Tramwaj w Szczecinie

Szybki Tramwaj w Szczecinie

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie na budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od basenu Górniczego do Osiedla Kijewo.

Inwestycja dotyczy budowy bezkolizyjnego połączenia tramwajowego w Szczecinie o długości 6,5 km Łączącego lewo- i prawo – brzeżną  część Miasta.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Szczeciński Szybki Tramwaj