DS Consulting > Projekty > Odpady komunalne > System gospodarki odpadami Ślęza-Oława

System gospodarki odpadami Ślęza-Oława

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do POIiŚ, w wyniku której Zakład Gospodarowania Odpadami w mieście Gać Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w wysokości 61,7 mln zł dla projektu inwestycyjnego “System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”. Dokumentacja obejmowała studium wykonalności, model finansowy, dokumentację przetargową, w tym programy funkcjonalno – użytkowe, SIWZy, ogłoszenia o zamówieniu oraz 3 koncepcje programowo-przestrzenne i 3 raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, Doradca przygotował umowę wykonawczą wraz z kalkulacją rekompensaty, która następnie została podpisana pomiędzy Zakładem a jego właścicielami.

W ramach dalszej współpracy firma DS Consulting opracowała kompleksową dokumentację niezbędną do uzyskania pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW na zapewnienie wkładu własnego.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Zakład Gospodarki Odpadami w mieście Gać Sp. z o.o.
Miejsce:
Gać
Dofinansowanie:
Dofinansowanie z POIiŚ w kwocie 61,7 mln zł