Strategia Pozyskiwania Inwestorów dla Miasta Poznania

Kompleksowe opracowanie obejmujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z atrakcyjnością inwestycyjną Poznania oraz nakreśleniem strategicznych działań zmierzających do pozyskiwania inwestorów zewnętrznych.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Poznań
Miejsce:
Poznań
Kategoria:
Inne