DS Consulting > Projekty > Kultura, zabytki i turystyka > Strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej

Strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej

Zadaniem Doradcy było zbadanie możliwości współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej (ŁIKF), w tym określenie optymalnych jej kierunków oraz koniecznych uwarunkowań i założeń. Przeanalizowaliśmy szereg wariantów, w tym aspektów prawnych i organizacyjnych współdziałania kilku wybranych instytucji: Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Muzeum Kinematografii, Wytwórni Filmów Oświatowych oraz Łódzkiego Centrum Filmowego. Rozważaliśmy także możliwości  wykorzystania  potencjału filmowego Łodzi w postaci  Kina Polonia, dla budowania i wzmacniania marki „Łódź Miasto Filmu”.

Na tej podstawie zostały sformułowane założenia możliwego modelu współpracy oraz strategii funkcjonowania wybranych łódzkich instytucji związanych z kulturą filmową. W modelu szczególnej uwadze poddaliśmy kwestie digitalizacji zasobów łódzkich instytucji kultury filmowej.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
EC-1 Łódź Miasto Kultury
Miejsce:
Łódź