DS Consulting > Projekty > Partnerstwo prywatno-publiczne > Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Współpraca w charakterze podwykonawcy, m.in. udział w dialogu technicznym, udział w przygotowywaniu kompletu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie PZP (dialog konkurencyjny), uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej, przygotowywanie opinii i rekomendacji dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty partnera prywatnego.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miejsce:
Olsztyn