Projekty

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w ZGO Jarocin Sp. z o.o.

Finansowanie dłużne

Doradztwo w zakresie emisji krótkoterminowych obligacji korporacyjnych emitowanych przez ZGO Jarocin Sp. z o.o. oraz pozyskaniu finansowania zwrotnego z NFOŚiGW dla projektu współfinansowanego z POIiŚ. Zasadniczym celem projektu jest przyjmowanie i przetwarzanie przez Zakład strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych przez ok. 240 tys. mieszkańców z terenu 18 gmin. Projekt o wartości 152 mln zł otrzymał dofinansowanie 85 mln zł z POIiŚ.

Zleceniodawca

ZGO Jarocin Sp. z o.o.

Miejsce

Jarocin

Początek