DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku-etap II

Rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku-etap II

Opracowanie studium wykonalności i pozyskanie dofinansowania dla projektu „Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu – Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej – etap II” – na zlecenie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, o wartości 5 391 844 zł, który ubiegał się o dofinansowanie RPO WP na lata 2007 – 2013, w ramach osi priorytetowej 6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe” – działanie 6.3 “Regionalne dziedzictwo kulturowe”.

Celem bezpośrednim projektu jest wzbogacenie i podniesienie jakości oferty turystycznej Twierdzy w Wisłoujściu oraz województwa poprzez konserwację oraz renowację Bastionu Furta Wodna wchodzącego w skład fortyfikacji obronnych i adaptację na cele kulturalne znajdujących się na terenie Twierdzy obiektów  i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem. Studium Wykonalności wykazało, iż rewitalizacja i adaptacja Twierdzy w Wisłoujściu, przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej województwa Pomorskiego.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Nazwa projektu:
Twierdza Wisłoujście
Dofinansowanie:
RPO WP na lata 2007 – 2013, w ramach osi priorytetowej 6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”