DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 7 i 8

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 7 i 8

Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla 2 z 8 projektów rewitalizacji obszarowej Centrum Łodzi wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w tym: studium wykonalności, koncepcje zagospodarowania funkcjonalnego i przestrzennego obszarów z uwzględnieniem funkcji społecznych, programy funkcjonalno-użytkowe, a także badania konserwatorskie, badania architektoniczne i inwentaryzacje budynków.

Projekty o łącznej wartości 188 mln zł uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 87,5 mln zł.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Łodzi (Biuro ds. Rewitalizacji) oraz Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Miejsce:
Łódź
Nazwa projektu:
2 obszary: 7 ha i 14 ha
Początek
Grudzień 2015
Zakończenie:
Maj 2017
Wartość:
Łączna wartość projektów - 188 mln zł
Kategoria:
Mienie i rewitalizacja
Dofinansowanie:
Dofinansowanie RPO na kwotę 87,5 mln zł