DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Rewitalizacja obiektów przy ul. Moniuszki 3 i 5 w Łodzi

Rewitalizacja obiektów przy ul. Moniuszki 3 i 5 w Łodzi

Koncepcja rewitalizacji obiektów zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 3 i 5 w Łodzi, stanowiących niegdyś tzw. Pasaż Meyera. Koncepcja obejmuje nadanie obiektom nowej funkcji, określanej jako Multiteka tj. nowoczesna, multimedialna mediateka oferująca dostęp do wiedzy na różnych nośnikach, wraz z towarzyszącą jej ofertą działań kulturalnych i społecznych realizowanych w oparciu o przestrzeń audytorium, dziedzińce, sale wystawiennicze itd.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Łódź