DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Rewitalizacja dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna w Łodzi

Rewitalizacja dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna w Łodzi

Rewitalizacja obiektu pofabrycznego dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna jest elementem Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ), który zakłada rewitalizację centrum miasta w rejonie dworca Łódź Fabryczna.

Ideą projektu jest rewitalizacja pofabrycznego obiektu dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi poprzez adaptację obiektu na nową siedzibę Teatru Pinokio wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni oraz wprowadzenie do obiektu działalności kulturalno – społecznej, w tym realizowanej przez podmioty prywatne.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Łódź
Miejsce:
Łódź