DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim

Rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim

Projekt pn. „Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta” dotyczył przywrócenia i nadania Centrum Starego Miasta funkcji społecznych i gospodarczych, poprzez remont Rynku oraz przebudowę budynku przy ul. Grabowej 14 wraz z jego przystosowaniem do pełnienia nowych funkcji (mieszkania komunalne, świetlica środowiskowa, centrum informacji turystycznej, toalety publiczne). W wyniku realizacji Projektu poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz poprzez wprowadzenie nowych funkcji edukacyjnych, kulturalnych i komercyjnych znacznie zwiększy się atrakcyjność obszaru rewitalizowanego miasta.

 

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Makowa Mazowieckiego
Wartość:
10,6 mln zł brutto
Dofinansowanie:
5,5 mln zł