DS Consulting > Projekty > Kultura, zabytki i turystyka > Rewaloryzacja Zamku w Gniewie

Rewaloryzacja Zamku w Gniewie

Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego projektu, którego przedmiotem jest rewaloryzacja Zamku w Gniewie oraz Pałacyku Myśliwskiego z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, kulturalną i historyczną. Projekt o  wartości 34 mln zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 mln zł w ramach MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 Programu “Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta w Gniewie
Dofinansowanie:
Dofinansowanie w wysokości 23 mln zł w ramach MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014