DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Renowacja Centrum Lublina oraz Rozwój Mieszkalnictwa Komunalnego

Renowacja Centrum Lublina oraz Rozwój Mieszkalnictwa Komunalnego

Projekt “Renowacja Centrum Lublina oraz Rozwój Mieszkalnictwa Komunalnego” to opracowanie zrealizowane na zlecenie EBOR dotyczące sposobu realizacji kompleksowej renowacji Starego Miasta w Lublinie w oparciu o formułę spółki projektowej (Kamienice Miasta).

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Lublin
Miejsce:
Lublin