DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Rekomendacje dla prowadzenia procesu rewitalizacji w centrum Łodzi

Rekomendacje dla prowadzenia procesu rewitalizacji w centrum Łodzi

W ramach zamówienia przygotowano system rekomendacji dla samorządu Miasta w zakresie integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwzględnieniem bilansu kosztów finansowych i społeczno-gospodarczych. Opracowano 8 modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji opublikowanych na centrumwiedzy.org.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Łódź
Miejsce:
Łódż