DS Consulting > Projekty > Woda i ścieki > Wniosek o zatwierdzenie taryf wod-kan w Olsztynie

Wniosek o zatwierdzenie taryf wod-kan w Olsztynie

Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie ze znowelizowaną ustawą zaopatrzeniową i rozporządzeniem taryfowym z 2018 r.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
PWiK Olsztyn
Miejsce:
Olsztyn