DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku – Jar Brzeźnicy

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku – Jar Brzeźnicy

Na zlecenie Urzędu Miasta w Płocku wykonaliśmy ocenę klimatu inwestycyjnego Jaru rzeki Brzeźnicy na tle klimatu inwestycyjnego miasta, w kontekście możliwych sposobów zagospodarowania. Przeprowadziliśmy dogłębną analizę czynników wpływających na klimat dla realizowania inwestycji na analizowanym obszarze, z uwzględnieniem  czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, demograficznych oraz instytucjonalnych. W ramach analiz przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców. Określiliśmy czynniki warunkujące skuteczne pozyskanie inwestorów oraz przygotowaliśmy program działań na rzecz wzmocnienia pozytywnego klimatu inwestycyjnego miasta.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta w Płocku