DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Przygotowanie terenów inwestycyjnych nadbrzeża Wisły w Płocku – Sobótka

Przygotowanie terenów inwestycyjnych nadbrzeża Wisły w Płocku – Sobótka

Na zlecenie Urzędu Miasta w Płocku pod nazwą „Sporządzenie dokumentacji studyjno – koncepcyjnych terenu celem przygotowania terenów inwestycyjnych obszaru nadbrzeżnego rzeki Wisły na odcinku od Jaru rzeki Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego” przeprowadziliśmy dogłębną analizę czynników wpływających na klimat dla realizowania inwestycji na analizowanym obszarze, z uwzględnieniem  czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, demograficznych oraz instytucjonalnych. W ramach analiz przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców. Określiliśmy czynniki warunkujące skuteczne pozyskanie inwestorów oraz przygotowaliśmy program działań na rzecz wzmocnienia pozytywnego klimatu inwestycyjnego miasta.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta w Płocku