Projekty

Projekcja finansowa i analiza rekompensaty

Pomoc publiczna i in-house

Wyliczenie wysokości należnej rekompensaty w związku ze świadczeniem usługi powierzonej polegającej na zagospodarowaniu odpadów. Aktualizacja modelu finansowego oraz projekcji finansowej (sporządzenie arkusza do obliczeń rekompensaty), sporządzanie stosownych analiz finansowych i prezentacja wyników. Dalsze wsparcie Zarządu Spółki w Lubawce w procesie monitorowania wysokości należnej rekompensaty w charakterze doradcy.

Zleceniodawca

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce

Miejsce

Lubawka

Początek

2012