Zespół rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku

Świadczenie usług związanych z procesem monitorowania i raportowania realizacji projektu pt. „Zespół rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku- Pałac wraz ze skrzydłem zachodnim”, w tym: sporządzanie wniosków o płatność, raportów kwartalnych oraz rocznych, jak również raportu końcowego.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Muzeum Zamkowe w Malborku
Miejsce:
Malbork
Nazwa projektu:
Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku – Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim
Dofinansowanie:
RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na kwotę 17 mln zł