DS Consulting > Projekty > Transport i drogi > Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – PKM Etap I

Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – PKM Etap I

Opracowanie studium wykonalności na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Inwestycja polegała na budowie nowoczesnej linii kolejowej (16 km) dedykowanej dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym. Linia łączy dzielnice Gdańska, przez które biegnie oraz Port Lotniczy. Na trasie znajduje się 8 przystanków i 1 stacja techniczna. Dofinansowanie 656 mln zł.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Miejsce:
Województwo Pomorskie
Dofinansowanie:
Dofinansowanie 656 mln zł