DS Consulting > Projekty > Kultura, zabytki i turystyka > Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu

Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu

Pełnienie funkcji kierownika projektu na zlecenie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska dla przedsięwzięcia „Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu – Unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej – etap II” obejmowało szereg działań związanych z kompleksowym zarządzaniem procesem inwestycyjnym oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej będącej podstawą realizacji zadań.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Miejsce:
Gdańsk