DS Consulting > Projekty > Odpady komunalne > System gospodarowania odpadami w Bydgoszczy

System gospodarowania odpadami w Bydgoszczy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta Bydgoszcz.
Analiza stanowiła podsumowanie i uszeregowanie rekomendacji optymalizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie miasta Bydgoszczy. Dokument stanowi wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawie sporządzenia corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Miejsce:
Bydgoszcz
Początek
2013