DS Consulting > Projekty > strategie i plany rozwoju > Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Zatoki Gdańskiej na zlecenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Gdański Obszar Metropolitalny