DS Consulting > Projekty > Woda i ścieki > Obligacje przychodowe dla Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.

Obligacje przychodowe dla Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.

Efektem usług świadczonych przez DS Consulting było pozyskanie wiążących ofert, wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy organizacji emisji obligacji przychodowych na kwotę blisko 29 mln zł. Pozyskano także kredyt na VAT oraz kredyt na depozyt wymagany ustawą o obligacjach.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Miejsce:
Marki k. Warszawy
Wartość:
Obligacje przychodowe na kwotę ok. 29 mln zł