DS Consulting > Projekty > Gospodarka morska > Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku

Projekt dotyczy portu wewnętrznego Portu Gdańsk, w ramach którego wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle o długości 2 153 m wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym oraz zostaną przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły i Motławy o łącznej długości 2 516,51 m (Nabrzeże Szyprów, Nabrzeże Flisaków, Nabrzeże Retmanów, Nabrzeże Polski Hak, Nabrzeże Motławy nr XVIII).

Okres realizacji: 2018-2021

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Morski w Gdyni
Miejsce:
Gdynia
Wartość:
116 mln zł brutto
Dofinansowanie:
98, 6 mln zł - POIiŚ