DS Consulting > Projekty > Gospodarka morska > Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Projekt dotyczy Portu Północnego Portu Gdańsk, którego realizacja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewnieni wymagany poziom bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk dla prognozowanego wzrostu liczby statków. W ramach projektu zostaną zmodernizowane lub wybudowane cztery falochrony osłonowe o łącznej długości 3 957 m oraz powstaną dwa tory wodne i obrotnica wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego.

Okres realizacji: 2018-2021

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Morski w Gdyni
Miejsce:
Gdynia
Wartość:
795 mln zł brutto
Dofinansowanie:
675,2 mln zł - POIiŚ