DS Consulting > Projekty > Gospodarka morska > Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin

Przygotowanie studium wykonalności i jego aktualizacja na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym oraz usprawni nawigację statków po torze wodnym i zwiększy przepustowość toru. W ramach projektu nastąpi pogłębienie toru wodnego do 12,5m na odcinku o długości ok. 62 km z równoczesnym poszerzeniem, budową i modernizacją urządzeń hydrotechnicznych.

Okres realizacji: 2017-2021

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce:
Szczecin
Wartość:
1,4 mld zł brutto
Dofinansowanie:
1,2 mld zł - POIiŚ