DS Consulting > Projekty > Dofinansowanie z funduszy UE > Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA”

Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na Modernizację oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA” – II Etap wraz z wykonaniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.

Planowany termin realizacji Projektu: 2018 – 2021 r.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Chemwik Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Wartość:
76,6 mln zł
Dofinansowanie:
48,9 mln zł