DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Analiza i wskazanie optymalnego rozwiązania w zakresie konsolidacji w jednej siedzibie komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Analiza dotyczyła zagadnień przestrzennych, prawnych, podatkowych, finansowych, ekonomicznych. Wykonano szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego oraz bilans zapotrzebowania powierzchnię Urzędu. Następnie rozważano m.in. opcje najmu, zakupu, budowy powierzchni biurowej, jak i renowacji i adaptacji istniejących obiektów na ten cel. Poddano 11 wariatów realizacji inwestycji i wskazano rozwiązanie optymalne.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Miejsce:
Szczecin