DS Consulting > Projekty > Restrukturyzacje i przekształcenia > Koncepcja restrukturyzacji i przekształcenia ZKZL w Poznaniu

Koncepcja restrukturyzacji i przekształcenia ZKZL w Poznaniu

Wykonanie wielowariantowej koncepcji restrukturyzacji i przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, zarządzającego zasobem mieszkaniowym. W I etapie wykonaliśmy m.in. kompleksową analizę stanu obecnego, w tym analizę prawną stanu nieruchomości, znajdujących się w zarządzie zakładu, analizę umów i zobowiązań, analizę finansową i ekonomiczną działalności zakładu. Przedmiotem kolejnego etapu były różne scenariusze przekształcenia zakładu oraz analiza wielokryterialna, będąca podstawą wyboru optymalnego scenariusza przekształcenia i rekomendacji. W ramach ostatniego etapu przygotowaliśmy analizę i prognozę finansową dla rekomendowanego wariantu przekształcenia.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu