DS Consulting > Projekty > Partnerstwo prywatno-publiczne > Koncepcja realizacji projektu “Przemysł czasu wolnego” w formule PPP

Koncepcja realizacji projektu “Przemysł czasu wolnego” w formule PPP

Opracowanie prawno – biznesowej i instytucjonalnej koncepcji realizacji wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego w Świnoujściu. Przestawiono  m.in. ocenę wykonalności wariantów prawno-instytucjonalnych realizacji Projektu oraz analizę formalno-prawną możliwych wariantów realizacji inwestycji.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Świnoujście