Rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie

Rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie znajdującego się w zespole budynków będących siedzibą Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy.

Zakres zadań realizowanych w ramach Projektu obejmował pełny project management tj. od pozyskania dofinansowania, poprzez Wybór wykonawcy i rozliczenie Projektu jak również monitorowanie wskaźników.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy
Miejsce:
Gdańsk
Nazwa projektu:
Centrum Ekumeniczne w Gdańsku Oliwie przy ulicy Polanki 124
Termin:
2012
Kategoria:
Zarządzanie projektem
Dofinansowanie:
RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013