DS Consulting > Projekty > Odpady komunalne > Kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami

Kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami

Firma DS Consulting jako jedna z pierwszych wykonała analizy finansowe systemu gospodarki odpadami i kalkulacje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w momencie wejścia w życie nowych zasad dla ponad 100 gmin w Polsce, w tym dla: Wrocławia, Bydgoszczy i Łodzi.