DS Consulting > Projekty > Analizy przedinwestycyjne > Projekt budowy III Ramy Komunikacyjnej Poznania

Projekt budowy III Ramy Komunikacyjnej Poznania

Projekt inwestycyjny dotyczył budowy ramy komunikacyjnej Poznania o długości ok. 37 km i miał na celu aktywizację gospodarczą znacznych terenów w mieście poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej. Wartość projektu to ponad 6 mld zł, z czego wynika konieczność realizowania go poza budżetem w oparciu o celową spółkę i w formule PPP. Zakres prac obejmował wszystkie elementy określone w ustawie o PPP w tym analizę prawną, analizę ekonomiczno-finansową i analizę ryzyk. Wskazano 2 warianty realizacji inwestycji i wykazano zasadność realizacji Projektu w oparciu o formułę PPP.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Poznań
Wartość:
6 mld PLN