DS Consulting > Projekty > studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna > Rewitalizacja i adaptacja EC1 na cele kulturalno – artystyczne

Rewitalizacja i adaptacja EC1 na cele kulturalno – artystyczne

Weryfikacja, modyfikacja i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ,,Rewitalizacja EC-l i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.
Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na rewitalizacji znajdujących się w centrum Łodzi poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC1, które mają dużą wartość architektoniczną i historyczną.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
EC1 Łódź Miasto Kultury
Miejsce:
Łódź
Wartość:
265 mln zł
Dofinansowanie:
82,6 mln zł