DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Doradztwo w zakresie 4 inwestycji w formule PPP w Płocku

Doradztwo w zakresie 4 inwestycji w formule PPP w Płocku

Kompleksowe usługi doradcze i analityczne mające doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania, budowy i eksploatacji czterech inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej i parkingowej:

  • Hotel
  • Stok narciarski
  • Aquapark
  • Parkingi kubaturowe w centrum miasta

Wykonano szczegółowe analizy zasadności realizacji projektów, analizy lokalizacyjne, wariantowe analizy finansowe i ekonomiczne, opracowano materiały promocyjne w kilku językach,  w tym projektową stronę  internetową, przeprowadzono promocję projektów wśród inwestorów.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Płock