DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Diagnoza stanu gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu

Diagnoza stanu gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu

Opracowanie charakterystyki nieruchomości miejskich, propozycji aktywnej roli Miasta w zakresie gospodarki gruntami, analiza rynku nieruchomości wraz z tendencjami go kształtującymi, wskazanie dotychczasowych i przyszłych sukcesów Miasta Poznania oraz głównych problemów w zakresie gospodarki nieruchomościami, identyfikacja głównych czynników wpływających na stan istniejący.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Poznań