DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Diagnoza polityki gospodarowania majątkiem nieruchomym w Łódzi

Diagnoza polityki gospodarowania majątkiem nieruchomym w Łódzi

Zakres prac obejmował m.in. ocenę stanu obecnego – istniejącej i funkcjonującej obecnie polityki Miasta pod kątem potrzeb i możliwości zadań własnych Gminy, dynamiki rozwoju rynku nieruchomości oraz możliwości i ograniczeń prawnych.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Łódź
Miejsce:
Łódż